Aviz juridic


Accesul și navigarea pe site-ul web sau utilizarea serviciilor sale implică acceptarea expresă și completă a fiecăreia dintre aceste Condiții Generale, inclusiv a Condițiilor speciale stabilite pentru anumite promoții, cât și a Politicilor de confidențialitate și a cookie-urilor, legate de reglementările în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. Vă rugăm să le citiți cu atenție pentru a ști ce tip de date sunt colectate prin intermediul site-ului nostru web, în ce scopuri și ce drepturi legate de acestea vă privesc.


Informații juridice

In conformitate cu Legea 34/2002, din 11 iulie, Serviciile Societații Informaționale si Comerțului Electronic, datele de identificare ale proprietarului site-ului sunt:


IdentitateDFLABS TECH SOLUTIONS SL
CIFB12936134
Adresa poștalăDFBuilding - C/Valencia-Late 4 (Pol.Ind.Ull Fondo), Les Alqueries (Castellón), España
Telefon+34 964 24 78 15
E-mailrgpd@orbys.eu
ÎnregistrareInscrita en Registro Mercantil de Castellón, Tomo 418, Libro 183, Sección nº2, Folio 126, Hoja CS3424.

Accesul la Site implică acceptarea expresă a Utilizatorului la aceste Condiții Generale de Utilizare, care pot fi modificate total sau parțial sau înlocuite de altele, de către proprietarul său și în orice moment fără notificare prealabilă. Vă recomandăm să accesați aceste condiții din când în când pentru a verifica posibilele modificări ale acestora, care vor fi publicate în aceeași secțiune.


Condiții generale de utilizare

Următoarele Condiții Generale reglementează utilizarea și accesul la portalul web, al cărui scop este de a stabili linii directoare pentru buna utilizare și comportamentul acestuia. DFLabs Tech Solutions, S.L., pune la dispoziția utilizatorilor informații despre utilizarea, serviciile și conținutul care sunt găzduite pe web. Prin aceasta, Utilizatorul poate avea acces la informații despre anumite produse și servicii, instrumente și aplicații.


Utilizatorul se angajează să utilizeze în mod corespunzător conținutul, serviciile, aplicațiile și instrumentele accesibile, sub rezerva Legii și a prezentelor Condiții Generale de Utilizare și, după caz, a Condițiilor speciale care pot fi stabilite pentru un eventual acces la anumite servicii și aplicații, respectând în orice moment ceilalți Utilizatori ai aceluiași.


In cazul incalcarii totale si/sau partiale de catre Utilizator a prezentelor Conditii Generale de Utilizare, DFLabs Tech Solutions, S.L. isi rezerva dreptul de a refuza accesul la web, fara o notificare prealabila a Utilizatorului.


Obligațiile generale ale Utilizatorului

Utilizatorul, prin acceptarea prezentelor Condiții Generale de Utilizare, se angajează în mod expres să:

  • Să nu efectueze nicio acțiune care vizează prejudicierea, blocarea, deteriorarea, dezactivarea sau supraîncărcarea funcționalităților, instrumentelor, conținutului și / sau infrastructurii site-ului web, într-un mod care împiedică utilizarea normală a acestuia.

  • Protejați și păstrați confidențialitatea codurilor de acces asociate cu numele dumneavoastră de utilizator, fiind responsabil pentru utilizarea codurilor de acces personale și netransferabile menționate de către terți.

  • Să nu introducă sau să facă conținut calomnios, atât de la alți Utilizatori, cât și de la companii terțe din afara DFLabs Tech Solutions, S.L

  • Să nu utilizeze niciunul dintre materialele și informațiile conținute în acest site web în scopuri ilicite și / sau interzise în mod expres în aceste Condiții Generale de Utilizare, precum și condițiile speciale care, după caz, sunt stabilite pentru anumite aplicații și / sau utilități și care sunt contrare drepturilor și intereselor DFLabs Tech Solutions, S.L., utilizatorii săi și/sau terții săi.

  • Să nu ofere sau să distribuie produse și servicii sau să nu facă publicitate nesolicitată sau comunicări comerciale către alți Utilizatori și vizitatori ai DFLabs Tech Solutions, S.L.


Utilizatorul va fi raspunzator pentru toate daunele de orice fel pe care DFLabs Tech Solutions, S.L. sau orice terțe parți le pot suferi ca urmare a incalcării oricareia dintre obligațiile la care este supusa in virtutea acestor 'Condiții Generale de Utilizare' sau a legii in ceea ce privește accesarea si/sau utilizarea paginii.


Proprietate intelectuală și industrială

Site-ul, paginile pe care le cuprinde și informațiile sau elementele conținute în acesta (inclusiv texte, documente, fotografii, desene și reprezentări grafice), precum și logo-urile, mărcile comerciale, denumirile comerciale sau alte semne distinctive, sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală și/ sau industrială, al căror proprietar DFLabs Tech Solutions, S.L. este proprietarul sau deține autorizația de utilizare și comunicare publică a proprietarilor legitimi ai acestora.


Utilizatorul se angajeaza sa utilizeze continutul cu diligenta si corectatate, in conformitate cu legea, moralitatea si ordinea publica. DFLabs Tech Solutions, S.L. autorizează Utilizatorul să vizualizeze informațiile conținute în acest site, precum și să facă reproduceri private (activitate simplă de descărcare și stocare în sistemele lor informatice), atât timp cât elementele sunt destinate numai utilizării personale. În nici un caz, aceasta nu va însemna o autorizație sau licență privind drepturile de proprietate ale DFLabs Tech Solutions, S.L. sau ale proprietarilor legitimi ai acestora.


Utilizatorul nu este autorizat să continue distribuirea, modificarea, atribuirea sau comunicarea publică a informațiilor conținute în acest site web sub nicio formă și indiferent de scopul acestuia.


URL

Conexiunile și linkurile către site-uri web sau pagini web terțe au fost stabilite exclusiv ca un utilitar pentru Utilizator. DFLabs Tech Solutions, S.L. nu este, în niciun caz, responsabilă pentru acestea sau pentru conținutul lor.


DFLabs Tech Solutions, S.L. nu isi asuma nicio responsabilitate care decurge din existenta unor legaturi intre conținutul acestui site si conținutul situat in afara acestuia sau orice alta mentiune de conținut extern pe acest site. Astfel de link-uri sau mentiuni au un scop exclusiv informativ si, in nici un caz, nu implica susținerea, aprobarea, comercializarea sau orice relație intre DFLabs Tech Solutions, S.L. si persoanele sau entitațile autori si/sau manageri ai unui astfel de conținut sau proprietari ai site-urilor in care se afla.


Pentru a face link-uri către site-ul web, va fi necesară autorizarea expresă scrisă a DFLabs Tech Solutions, S.L.


Responsabilitate

DFLabs Tech Solutions, S.L. nu garanteaza accesul continuu, nici vizualizarea, descarcarea sau utilitatea corecta a elementelor si informațiilor conținute in paginile portalului care pot fi impiedicate, sau intrerupte de factori sau circumstante aflate in afara controlului sau dincolo de controlul sau, nici a celor care sunt produse de existenta virusilor informatici pe Internet.


DFLabs Tech Solutions, S.L. nu isi asuma nicio raspundere pentru daune, pierderi, pretenții sau cheltuieli, produse de:

  • Interferențe, întreruperi, defecțiuni, omisiuni, întârzieri, blocaje sau dezconexiuni, cauzate de erori în liniile și rețelele de telecomunicații sau de orice altă cauză care nu se află sub controlul DFLabs Tech Solutions, S.L.

  • Intruziuni nelegitime prin utilizarea de programe rău intenționate de orice fel și prin orice mijloc de comunicare, cum ar fi virușii de calculator sau orice alt lucru.

  • Utilizarea necorespunzătoare a site-ului web al DFLabs Tech Solutions, S.L.

  • Erori de securitate sau de navigare cauzate de o defecțiune a browserului sau de utilizarea versiunilor neapreciate.


DFLabs Tech Solutions, S.L. nu este responsabilă și nici nu va răspunde în niciun caz utilizatorilor și terților cu privire la actele oricărei terțe părți din afara DFLabs Tech Solutions, S.L. care implică sau pot implica efectuarea de acte de concurență neloială și publicitate ilegală sau încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și industrială, a secretelor de afaceri, a angajamentelor contractuale de orice fel, a drepturilor la onoare, a vieții private și a imaginii personale și familiare, a drepturilor de proprietate și a oricărei alte naturi care aparține unui terț ca urmare a transmiterii, difuzării, stocării, punerii la dispoziție, primirii, obținerii sau accesului la conținut.


Protecția datelor cu caracter personal

Veți găsi întreaga politică de prelucrare a datelor cu caracter personal în Politica de confidențialitate, care este o parte integrantă a acestor Condiții Generale, dar pe care, pentru simplitate, am plasat-o într-un document separat: Politica de confidențialitate


Legislație

Prezenta notificare juridică și termenii și condițiile sale vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația spaniolă. Utilizatorul, prin simplul fapt de a accesa site-ul sau de a obține condiția de utilizator înregistrat, își dă irevocabil consimțământul instanțelor competente, în mod implicit, fiind capabil să audieze orice acțiune în justiție derivată din sau legată de aceste condiții sau cu utilizarea acestui Site sau navigarea efectuată de acesta.


În cazul în care orice clauză sau secțiune a prezentelor Condiții Generale, care nu are un caracter esențial pentru existența acestora, este declarată nulă sau inaplicabilă, valabilitatea clauzelor rămase nu va fi afectată.