Política de privacitat

Darrera modificació: 18-03-2024


Benvingut

Benvingut i gràcies pel teu interés en DFLabs Tech Solutions, en els nostres productes i els nostres servicis. En DFLabs Tech Solutions ens prenem molt seriosament la teua privacitat i és una prioritat per a nosaltres mantindre't informat i protegir la teua informació. La Política de Privacitat forma part de l'Avís Legal que regix la pàgina web www.orbys.eu, www.dflabs.es, www.clickcontrol.es, www.clicktabds.es, www.clicktouchds.es o qualsevol altra de la nostra propietat, juntament amb la Normativa d'Ús de Cookies.


Aquesta política de privacitat descriu la informació que recollim pels següents mitjans:

 • A través del lloc web www.orbys.eu o qualsevol altre de la nostra propietat.

 • Des del nostre software descarregable, aplicacions per a mòbils i tablets.

 • Qualsevol producte o servici prestat sobre el qual es mostre un enllaç a aquesta política de privacitat.


També descriu com fem servir, divulguem i protegim aquesta informació. En visitar els nostres llocs web, utilitzar el nostre software, comprar els nostres productes o en contractar qualsevol dels nostres servicis, dónes el teu consentiment a les pràctiques de privacitat descrites en aquesta política de privacitat.

Qui és el RESPONSABLE DEL TRACTAMENT?

Les dades que es recullen o ens facilites voluntàriament per diferents mitjans, ja siga per la navegació en la mateixa, així com tots aquells que ens pugues facilitar pels formularis de contacte, via e-mail o per telèfon, seran recollits i tractats pel Responsable del Fitxer, les dades del qual s'indiquen a continuació:

IdentitadDFLabs Tech Solutions SL
CIFB12936134
Adreça postalC/ Valencia-Late, 4 - 12539 – Les Alqueries del Niño Perdido (Castellon de la Plana)
Telèfon+34 964 24 78 15
E-mailrgpd@orbys.eu
URLwww.orbys.eu
Registre mercantilInscrita en Registro Mercantil de Castellón, Tomo 418, Libro 183, Sección nº2, Folio 126, Hoja CS3424.

Si per qualsevol motiu, vols posar-te en contacte amb nosaltres per qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les teues dades personals, pots fer-ho a través de qualsevol dels mitjans indicats anteriorment.

Quins són els teus DRETS en relació amb el tractament de les teues dades?

Pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament de les teues dades, inclòs el dret a retirar el teu consentiment prestat, mitjançant una instància que pots sol·licitar al responsable del tractament. Pots presentar una reclamació davant de l'Agència de protecció de dades en cas que no s'haja atès l'exercici dels teus drets.


Condicions per a l'exercici dels drets esmentats:

Qualsevol persona té dret a obtindre informació sobre l'existència del tractament de les seues dades personals, accedir a la informació i dades personals que DFLabs Tech Solutions posseix, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, cas de necessitat , sol·licitar la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats a les quals van ser recollides o l'interessat retire el consentiment que haja atorgat.

En determinats supòsits, l'interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què només les conservarem d'acord amb la normativa vigent.

En alguns casos, pots exercitar el teu dret a la portabilitat de les dades, que et seran entregats en un format adequat d'ús comú o lectura mecànica, o el nou responsable del tractament que designeu.

Tens dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als quals ho has atorgat.

DFLabs Tech Solutions disposa de formularis per a l'exercici de qualsevol dels drets esmentats, per a la qual cosa t'hauràs de posar en contacte amb nosaltres mitjançant la següent adreça de correu electrònic rgpd@orbys.eu sol·licitant el model que necessites. De la mateixa manera, pots utilitzar els models que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers posen a disposició dels interessats. Aquests formularis han d'anar signats electrònicament o anar acompanyats de fotocòpia del DNI. Si s'actua per mitjà de representant, a més, haurà d'anar acompanyat de la còpia de DNI o signatura electrònica. Els formularis hauran de ser presentats presencialment en el domicili de DFLabs Tech Solutions indicat anteriorment o, si és el cas, enviat per correu electrònic.

Tens dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en cas que consideres que no s'ha atès convenientment la sol·licitud dels teus drets.

El termini màxim de resolució per DFLabs Tech Solutions és d'un mes, a comptar de la recepció efectiva de la teua sol·licitud per part nostra.


Definicions

 • CLIENT: Significa un client de DFLabs Tech Solutions.

 • DADES DEL CLIENT: Significa dades de caràcter personal del Client que compra i/o contracta, els informes, els dispositius gestionats i totes les dades associades de forma manual o de forma automàtica als dispositius administrats en forma electrònica.

 • USUARI FINAL: Significa una persona individual, el dispositius gestionats de la qual s'agreguen al servici i seran gestionats pel Client utilitzant el servici.

 • DISPOSITIU GESTIONAT: Significa un dispositiu, tal com un ordinador, mòbil o tablet, que s'afig al Servici i el gestiona el Client utilitzant el servici.

 • ALTRES DADES: Significa informació que identifica o és identificable a una persona o que està vinculada a la informació que identifica o fa una identificació a un individu específic.

 • ÀREA PÚBLICA: Significa qualsevol lloc o pàgina web accessible tant per usuaris com a visitants, sense necessitat d'utilitzar un nom d'usuari i una contrasenya.

 • ÀREA PRIVADA: Significa qualsevol pàgina o lloc web accessible només per a usuaris registrats, i on l'accés requerix l'ús d'un nom d'usuari i una contrasenya.

 • USUARI: Significa un empleat, agent o representant d'un client que utilitza principalment les àrees restringides del lloc per tal d'accedir al servici en qualitat d'aquest.

 • VISITANT: Significa una persona que no siga un usuari, que utilitza l'àrea pública, però no té accés a les àrees privades del Lloc o del Servici.


Canvis

DFLabs Tech Solutions es reserva el dret a modificar o adaptar aquesta Política de Privacitat en tot moment. Per tant, et recomanem que la revises cada vegada que accedisques a la Pàgina Web. L'ús continuat del Servei després de l'entrada en vigor de qualsevol canvi a la política de privacitat indica que heu llegit, entés i acceptat la versió actual de la política de privacitat.


Abast

Aquesta política de privacitat es regix per la legislació espanyola excloent la seua elecció de disposicions legals. Si tens cap pregunta o comentari o si vols actualitzar, eliminar o canviar qualsevol informació personal que tinguem o si tens una preocupació per la forma en què hem gestionat qualsevol qüestió de privacitat, per favor, posa't en contacte amb nosaltres mitjançant


Com comunicar-se amb nosaltres

Aquesta política de privacitat es regix per la legislació espanyola excloent la seua elecció de disposicions legals. Si tens cap pregunta o comentari o si vols actualitzar, eliminar o canviar qualsevol informació personal que tinguem o si tens una preocupació per la forma en què hem gestionat qualsevol qüestió de privacitat, per favor, posa't en contacte amb nosaltres mitjançant rgpd@orbys.eu.


Informació que recollim

 • La informació proporcionada per l'usuari. Quan t'inscrius i utilitzes el servici, consultes el nostre servici d'atenció al client, ens envies un correu electrònic, publiques en la nostra comunitat o et comuniques amb nosaltres de qualsevol manera, estàs voluntàriament proporcionant la informació que recollim i ens autoritzes a emmagatzemar-la, compartir-la i protegir-la segons aquesta política de privacitat. Aquesta informació pot incloure el teu nom, adreça de correu electrònic, número de telèfon i informació de facturació.

 • Informació recopilada automàticament. Quan utilitzes el servici, podem recopilar informació sobre la teua visita als nostres llocs, l'ús dels Servicis, i la teua navegació per la web. Aquesta informació pot incloure la teua adreça IP, sistema operatiu, navegador web i/o tipus de dispositiu, data i hora de la visita, i l'accés o ús del Servici. Podem recopilar aquesta informació com a part dels fitxers de registre, així com a través de l'ús de cookies o altres tecnologies de seguiment.

 • La informació recopilada del teu ús del servici. Podem rebre informació sobre com i quan s'utilitza el servici, emmagatzemar en fitxers de registre o altres tipus de fitxers associats amb el teu compte, i vincular-lo a una altra informació que recollim de tu. Aquesta informació pot incloure, per exemple, la teua adreça IP, data i hora, el navegador utilitzat i les accions que has pres dins de l'aplicació. Aquest tipus d'informació ens ajuda a millorar el nostre servici per a vosaltres i per a tots els nostres usuaris.

 • Cookies i seguiments. Nosaltres i els nostres socis utilitzem cookies i tecnologies de rastreig similars, com ara píxels i balises web, per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments de tot el lloc web dels visitants i usuaris, oferir anuncis específics, i recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d'usuaris. Les cookies són xicotets fitxers de dades que s'emmagatzemen al teu ordinador o dispositiu mòbil quan visites el servici. Les cookies són àmpliament utilitzades pels propietaris de llocs web per tal de fer la seu treball, o per fer-ho més eficient, així com per proporcionar informació.

 • Podem utilitzar Google Analytics o altres proveïdors d'anàlisi de llocs web per mesurar i avaluar l'accés i el trànsit a la zona pública del lloc i crear informes de navegació de l'usuari per als nostres administradors del lloc.


La informació rebuda pels i per als nostres usuaris

 • Informació recopilada pel client. Un client o usuari podrà emmagatzemar o carregar dades del client al servei. DFLabs Tech Solutions no té relació directa amb els usuaris finals, les dades personals dels quals s'acull com a part de les dades del client.

 • Informació recopilada des del dispositiu gestionat. Les dades del client es recullen automàticament des del dispositiu gestionat i el seu usuari final quan s'afig el dispositiu gestionat al Servici. Aquesta informació varia segons el sistema operatiu i pot incloure informació específica del hardware del dispositiu, la seua configuració, i el software instal·lat incloent estadístiques d'ús i informació d'ubicació. Mira la secció corresponent.

 • Controlador de dades de clients. Un client és el controlador de les dades del client i podrà adquirir tots els permisos, consentiments i autoritzacions necessàries per al processament de les dades del client als Servicis, proporcionar la informació necessària als titulars de les dades, i les notificacions a les autoritats competents.

 • Processador de dades de clients. DFLabs Tech Solutions és el Processador de les dades del client i tractarà les dades de clients només en nom de l'atenció al client i d'acord amb els termes del producte comprat i/o servei contractat.

 • Registre de l'usuari en la pàgina web. Per accedir a determinats productes i/o servicis, cal que l'usuari es registre en algun dels portals web. Per això, en el formulari de registre, se sol·liciten una sèrie de dades personals.

  L'usuari i la contrasenya generats són personals i intransferibles, i l'usuari és responsable de la seua custòdia. No recomanem que l'apunte en cap lloc i tampoc que la notifique a tercers. Et recordem que el sistema disposa d'una funcionalitat per restablir la contrasenya, i que pot ser utilitzat en cas de necessitat per restablir-la.

  En aquest cas, les dades de navegació s'associaran a les de registre de l'usuari, identificant el mateix usuari concret que navega pels portals. D'aquesta manera, poder personalitzar l'oferta de productes i/o servicis que, al nostre criteri, s'ajuste més a l'usuari, així com recomanar-te determinats productes i/o servicis.

  Les dades de registre de cada usuari s'incorporaran a les bases de dades de DFLabs Tech Solutions juntament amb l'historial d'operacions realitzades pel mateix usuari, i s'emmagatzemaran mentre no s'elimine el compte de l'usuari registrat. Una vegada eliminat aquest compte, aquestes dades seran apartades de les nostres bases de dades, mantenint durant 10 anys aquelles dades relatives a les transaccions realitzades, sense que s'accedisca o alteren, a fi de donar compliment als terminis legalment vigents. Les dades que no estiguen vinculades a les transaccions realitzades es mantindran durant un període de 10 anys llevat que retires el consentiment, cas en què seran eliminades immediatament.

  La base legal per al tractament de les teues dades personals és l'execució d'un contracte entre les parts, en què l'usuari sol·licita de DFLabs Tech Solutions una sèrie de productes/servicis/utilitats.


  Les finalitats del tractament seran les següents:

  • Gestionar l'alta en l'àrea de registre d'usuari i accedir als portals web.

  • Gestionar la compra dels productes i/o servicis posats a la teua disposició mitjançant els portals web.

  • Mantindre't informat de la tramitació i l'estat de les teues compres.

  • Respondre a la teua sol·licitud d'informació

  • Gestionar totes les utilitats que puga oferir la plataforma.

 • Així, t'informem que podràs rebre comunicacions via e-mail i/o al teu telèfon, per tal d'informar-te de possibles incidències, errors, problemes i/o estat de les teues comandes.

  Les teues dades personals podran ser facilitades a terceres persones per tal de dur a terme determinades gestions i/o servicis sol·licitats per l'usuari:

  • Empreses de repartiment

  • Plataformes de pagament

  • Empreses de manteniment web

  • Empreses de hosting

  Per a l'enviament de comunicacions comercials, se sol·licitarà el consentiment exprés de l'usuari a l'hora de fer el registre. Referent a això, l'usuari podrà revocar el consentiment prestat, adreçant-se a DFLabs Tech Solutions, fent ús dels mitjans indicats anteriorment. En qualsevol cas, en cada comunicació comercial tindrà la possibilitat de donar-se de baixa a la seua recepció, ja siga per mitjà d'un link i/o adreça de correu electrònic.

 • Dades facilitades en el formulari de contacte. Pots posar-te en contacte directament amb nosaltres mitjançant els formularis de la pàgina web. Per a fer-ho, cal que l'usuari s'identifique i indique les dades personals, per tal que DFLabs Tech Solutions puga contactar amb l'usuari, en cas que siga necessari, per atendre la teua sol·licitud d'informació.

 • Aquestes dades personals seran incorporades a les bases de dades de DFLabs Tech Solutions, qui les conservarà per contestar a la teua sol·licitud i/o petició d'informació, i després, seran eliminades en el termini de 3 anys.

  La base legal per al tractament d'aquestes dades és el consentiment de l'usuari que sol·licita informació o té la necessitat de mantindre contacte amb DFLabs Tech Solutions.

  Les finalitats del tractament seran les següents:

  • Gestionar les consultes o sol·licituds d'informació que ens envies mitjançant la Pàgina Web, correu electrònic o telèfon.

  • Enviament de comunicacions, promocions especials, notícies o accions que resulten del teu interès o ens demanes fins i tot per mitjans electrònics. Com que es tracta d'una finalitat accessòria a la principal, hauràs de marcar la casella habilitada a aquest efecte.

  Les dades personals que ens facilites per aquest mitjà no seran comunicades a tercers, sent DFLabs Tech Solutions qui done directament resposta a aquest tipus de consultes.


Com utilitzem la informació que recopilem?

Utilitzem la informació que recollim de diverses maneres per proporcionar el servici i les operacions del nostre negoci, incloent les següents:

 • Operacions. Utilitzem la informació - a banda de les dades del client - per operar, mantindre, millorar i proporcionar totes les característiques del servici, per proporcionar els servicis i la informació que sol·licita, per respondre als comentaris i preguntes, i per proporcionar suport als usuaris del Servici. Podem comunicar-nos amb tu per completar enquestes que utilitzem amb fins de control de qualitat. Processem dades del client únicament segons les instruccions proporcionades pel client o usuari aplicable.

 • Millores. Utilitzem la informació – a banda de les dades del client – per comprendre i analitzar les tendències d'ús i preferències dels nostres visitants i usuaris, per millorar el servici, i per desenvolupar nous productes, servicis, característiques i funcionalitat. DFLabs Tech Solutions té dret a utilitzar informació anònima, agregada o estadística no identificable de clients o usuaris finals que deriven dels servicis per proporcionar servicis als seus clients i altres per millorar i desenvolupar els seus servicis.

 • Comunicacions. Podem utilitzar l'adreça de correu electrònic d'un usuari visitant o altra informació - a banda de les dades del client - per posar-nos en contacte amb aquest visitant o Usuari: (i) per a fins administratius, com ara servici al client, per fer front a la violació de la propietat intel·lectual, dret de violacions de privacitat o de qüestions de difamació relacionades amb les dades del client o les dades personals publicades al Servici. (ii) informació actualitzada sobre promocions i esdeveniments, relatives als productes i servicis oferits per nosaltres i per tercers amb qui treballem, per a la qual haurem sol·licitat el teu consentiment exprés. Pots deixar de rebre els nostres correus electrònics promocionals seguint les instruccions de cancel·lació de subscripció incloses a cada correu electrònic.


Com compartim la informació?

Ens prenem la teua privacitat molt seriosament, i mai vendrem dades de clients o dades de caràcter personal. Podem revelar la teua informació, incloent dades personals, de la següent manera:

 • Proveïdors de servici. Podem revelar la teua informació, incloent dades de caràcter personal, als nostres distribuïdors, proveïdors de servicis, agents o altres persones que realitzen funcions en el nostre nom. Per exemple, podem revelar la teua informació als proveïdors de servicis de tercers per processar pagaments en nom nostre.

 • Transferències de negocis. Podem revelar la teua informació, incloent dades personals, a una altra entitat en relació amb les negociacions d'una adquisició o fusió, venda o transferència d'una unitat de negoci o actius, procediment de bancarrota, o com a part de qualsevol altra transmissió d'empreses similars.

 • La protecció dels drets i interessos. Podem revelar la teua informació, incloent dades personals, per protegir la seguretat, els drets, propietat o seguretat de DFLabs Tech Solutions, els Servicis, de qualsevol tercer, o del públic en general, per detectar, previndre o gestionar el frau, seguretat o temes tècnics, per utilitzar-ho com a prova en litigis i fer complir aquesta política de privadesa o les condicions d'ús.

 • Còmplice legal. Podem revelar la teua informació, incloent dades de caràcter personal per complir les obligacions legals o reglamentàries aplicables, incloent-les com a part d'un procediment judicial. També podem revelar la vostra informació i dades personals en resposta a una citació, ordre, ordre judicial o un altre procés legal o com a part d'una investigació o sol·licitud, ja siga formal o informal, de la policia o un funcionari del govern.

 • Agregat o informació anònima. Podem revelar informació agregada i anònima sobre tu per al màrqueting, la publicitat, la investigació, el compliment o per a altres fins.


Les seues eleccions

 • Sol·licitud de dades, correcció i eliminació. Si vols rebre una còpia, accés o corregir qualsevol dada personal que tenim sobre tu o per sol·licitar que esborrem qualsevol informació sobre tu, pots posar-te en contacte amb nosaltres com s'indica a la secció “Com comunicar-se amb nosaltres”. La seua petició serà atesa quant abans.

 • Excloure's de la comunicació comercial. Si reps missatges de correu electrònic comercials de nosaltres, pots donar-te de baixa en qualsevol moment seguint les instruccions contingudes en el correu electrònic o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça indicada en la secció “Com comunicar-se amb nosaltres”.


Servicis de Tercers

El Servici pot contindre característiques o enllaços a llocs web i servicis proporcionats per tercers. Qualsevol informació que proporciones als llocs o servicis de tercers es proporciona directament als operadors d'aquests servicis, i està subjecta a les polítiques d'aquests operadors, en el seu cas, que regula la privacitat i seguretat, fins i tot si accedix a través del Servici. No som responsables del contingut o les pràctiques de confidencialitat i polítiques de llocs o servicis de tercers de seguretat per a l'accés que unix o es proporcionen a través del Servici. Estarem atents a les polítiques de seguretat i privacitat de tercers per aprendre i tractar d'informar-te.


Dades de Seguretat

DFLabs Tech Solutions seguix les normes generalment acceptades de la indústria per protegir la informació personal que ens envia, tant durant la transmissió com una vegada rebuda. DFLabs Tech Solutions assegura que els empleats i altres persones autoritzades per processar dades del Client i/o usuari final s'han compromés a la confidencialitat. Mantenim mesures de seguretat administratives, tècniques i físiques apropiades per protegir les dades personals contra la destrucció accidental o il·lícita, la pèrdua accidental, l'alteració, divulgació o accés no autoritzat, mal ús, i qualsevol altra forma il·lícita de tractament de les dades personals en la nostra possessió. Això inclou, per exemple, controls, tallafocs, protecció de contrasenyes i d'altres d'accés i d'autenticació. Utilitzem tecnologia TSL per xifrar les dades durant la transmissió a través d'Internet pública, i també lús de sistemes de seguretat de nivell d'aplicació per anonimitzar dades personals addicionals. El nostre proveïdor de cobrament mitjançant targeta de crèdit utilitza mesures de seguretat per protegir la teua informació tant durant l'operació i després que s'haja completat. El nostre proveïdor està certificat com a compatible amb les iniciatives de seguretat. Malgrat això, cap mètode de transmissió a través d'Internet o mètode demmagatzematge electrònic és 100% segur. No podem assegurar o garantir la seguretat de qualsevol informació o dades personals que ens transmeta, i tu ho fas baix el teu propi risc. Així mateix, no podem garantir que aquesta informació no puga ser divulgada, alterada o destruïda per l'incompliment de qualsevol de les nostres mesures de seguretat físiques, tècniques o de gestió. Si creus que les teues dades personals han estat compromeses, per favor, posa't en contacte amb nosaltres com s'indica en la secció “Com comunicar-se amb nosaltres”.


Nosaltres operem en la UE

Els nostres servidors estan ubicats en la Unió Europea, de manera que totes les dades del client s'emmagatzemen i processen en la UE.


L'ús de subprocessadors

Un subprocessador és un tercer processador de dades independent contractat per DFLabs Tech Solutions que té o potencialment tindrà accés a les dades que provenen dels clients. La següent és una llista actualitzada (a partir de la data d'aquesta política) dels noms i les ubicacions de subprocessadors:


EntitatPropòsitPaís
1and1Allotjament en els sistemes en producció de DFLabs Tech SolutionsPaïsos en la Unió Europea

Quan DFLabs Tech Solutions t'enviarà avisos?

 • Violació de seguretat. Si una error de seguretat provoca una intrusió no autoritzada al nostre sistema, DFLabs Tech Solutions notificarà segons els termes requerits per la llei. Si l'error de seguretat t'afecta directament, a continuació, DFLabs Tech Solutions et notificarà tan prompte com siga possible i després t'informarà de les accions que prenem en resposta.

 • Altres avisos. En la mesura que no estiguen prohibits per la llei, DFLabs Tech Solutions, sense demora injustificada, notificarà al client per escrit de qualsevol: Comunicació rebuda d'un subjecte de dades relatives als drets de l'Usuari Final d'accedir, modificar, corregir, eliminar o bloquejar les teues dades de caràcter personal, i qualsevol queixa sobre el processament del client de les teues dades personals. Ordre judicial o administrativa per les autoritats de protecció de dades o altres autoritats que busquen accés o a la divulgació de les dades del client. Reclamació, notificació o una altra comunicació que es referix al compliment per part del client amb la protecció de dades i la llei de privacitat i tractament de dades dels clients.


Temps de conservació de les dades

Només retenim les dades personals recollides a partir d'un usuari durant el temps que el compte de l'usuari està actiu i per un període limitat de temps, sempre que el necessitem per complir els fins per als que hem recollit al principi, llevat que siguen requerides per la llei. Conservarem i utilitzarem la informació segons siga necessari per complir amb les nostres obligacions legals, resoldre disputes i fer complir les nostres condicions de servici, i complir amb els requisits i limitacions tècniques i legals relacionats amb la seguretat, integritat i el funcionament dels Servicis.


Tractament de dades realitzades per les nostres aplicacions Android:

 • L'aplicació AulaWeb realitza el tractament de les dades personals següents de l'usuari per prestar el servici:

  • Imatge

  • Codi d'Enrol (identificador)

 • L'aplicació DMCS pot arribar a requerir el tractament de les dades personals següents de l'usuari per prestar el servici:

  • NIA, número d'identificació de l'alumne/a.

  • DNI/NIF/NIE

  • Expedient.

  • Nivell/Grup del curs.

  • Data de naixement.

  • Nom complet.

  • Imatge.

  • Horaris.

  • Adreces de correu electrònic.

L'execució de l'aplicació DMCS condiciona l'ús/gestió/accessibilitat de la tablet o qualsevol altre suport per a un ús educatiu, d'acord amb les indicacions que ens trasllada el centre escolar.

L'aplicació exercix una administració delegada sobre la tablet, en la qual s'apliquen les polítiques de seguretat i ús establertes pel centre escolar.

El servici DMCS pot consultar i realitzar les operacions següents:

 • Rebre i enviar informació (via Internet) des de/cap als servidors de DFLabs Tech Solutions per poder prestar el servici.

 • Poder executar-se amb privilegis de “propietari-owner”.

 • Poder executar-se en el procés d'inici del dispositiu.

 • Configurar compte gestionat.

 • Consultar informació tècnica de la connexió Wi-Fi:

  • SSID.

  • Xifrat.

  • Dades tècniques IPV4/IPV6.

 • Consultar informació tècnica sobre el dispositiu:

  • Marca, model, dades sobre el hardware.

  • Adreça MAC.

  • Emmagatzematge, dades d'ús.

  • Aplicacions instal·lades.

  • Aplicacions en execució.

 • Aplicar perfils en el dispositiu:

  • Llista blanca d'aplicacions.

  • Llista negra d'aplicacions.

  • Mode quiosc.

 • Descarregar i instal·lar aplicacions sense notificació.

 • Desinstal·lar aplicacions sense notificació.

 • Gestionar usuaris locals del dispositiu.

 • Gestionar configuracions del dispositiu.

 • Habilitar/Deshabilitar funció d'àudio.

 • Habilitar/Deshabilitar funció de càmera.

 • Habilitar/Deshabilitar funció Bluetooth.

 • Freqüència d'ús d'aplicacions.

 • Accés a GPS (geoposicionament) en mode perdut.

El servici ClickTabDS mai podrà consultar:

 • Informació emmagatzemada en el dispositiu (documents, àudios, imatges, etc..).

 • Informació interna (in-app data) de l'usuari i les aplicacions.

 • Credencials de l'usuari i les aplicacions.

 • Historials d'accés dels navegadors.

 • Informació de missatgeria.

 • Informació de missatgeria.

 • Accedir a les càmeres.


Aplicacions Android: Proveïdors externs

Utilitzem serveis de proveïdors externs per recopilar dades tècniques i implementar funcions. Els proveïdors són:


Gràcies per prendre's el temps per aprendre sobre la política de privacitat de DFLabs Tech Solutions.